Relaxen met klankschalen

Tibetaanse klankschalen laten zich niet beschrijven, je moet het voelen

Klankschalen (2)

Je kan het eenvoudig ervaren als een terugkeer naar veilige geborgenheid of als tijdelijke ontsnapping aan alle beslommeringen in het dagelijkse leven.

Wat zijn tibetaanse klankschalen?

Tibetaanse klankschalen zijn koperkleurige kommen, die bij het aanslaan een unieke klank voortbrengen, die doorgaans als erg indringend, mooi en bijzonder wordt ervaren.
Over deze instrumenten en hun oorsprong doen heel veel verhalen de ronde.

Het is heel moeilijk om na te gaan welk verhaal dé waarheid vertelt.
De meeste klankschalen zijn afkomstig uit het Himalayagebied, en het gebruik ervan is er al heel oud.
De schalen werden er volgens een oud en geheim procédé gegoten en gehamerd door een kaste edelsmeden en sjamanen.asian-import-werkplaatsen-klankschaal10

Het is bekend dat “klank” intensief gebruikt werd bij sjamanistische rituelen en meditaties.
De schalen zijn overvloedig aanwezig in de boeddhistische kloosters, maar dan wel als offerschalen, als eetgerei en als bedelkommen.
Hoewel hun klank prachtig is klinken ze er meestal niet meer luidop.
Hun sjamanistisch en zingend gebruik wordt vandaag vanuit het officiële boeddhisme niet echt meer toegegeven  en de overgeleverde kennis sterft uit.
De oude overlevering zegt dat deze schalen gemaakt zijn van zeven metalen en dat elk metaal ook symbool staat voor een planeet: goud staat voor de zon, zilver staat voor de maan, kwik staat voor Mercurius, koper staat voor Venus,
ijzer staat voor Mars, tin staat voor Jupiter, lood staat voor Saturnus.

De verhouding van de metalen verschilt van schaal tot schaal, wat elke schaal zo uniek maakt. Er bestaan verschillende vormen, er zijn er grote en kleine. Sommigen zijn versierd met inscripties en er zijn er met dunne en dikkere randen…
Al deze factoren samen bepalen mee de klankkleur van de klankschaal.IMG_2727-1024x682

Omdat een veelvoud van boventonen veelstemmig en zuiver klinkt, worden deze klanken vaak geassocieerd met het sacrale, het absolute, het zuivere.
Het klinkt niet mooi en voelt evenmin goed aan, wanneer tonen niet in harmonie zijn.
Disharmonisch geluid roept spanning op, werkt in op het totale zijn van de mens en kan zelfs hevige reacties veroorzaken.
De klankvorming is ook afhankelijk van de techniek van het aanslaan of het aanwrijven en van het soort klopper.

We horen zo veel, maar luisteren zo weinig!

In deze drukke, lawaaierige wereld doet het deugd om af en toe eens STIL te staan en in harmonie te komen met onszelf!

Met behulp van de klanken van de Tibetaanse klankschalen wordt ons bewust-zijn geroerd.
Klanken kunnen prikkelen, losmaken, verbinden, versmelten, samengaan, tot rust brengen…
Klanken kunnen een zalig gevoel teweeg brengen, dat soms dagenlang blijft nawerken.

Het ondergaan van een klankbad hoeft niet steeds zwaar meditatief of trance-achtig te zijn.
Je kan het zien als een uitnodiging en de klanken gewoon toelaten.
Klanken horen immers bij de mens en ieder kan er op zijn eigen unieke manier betekenis aan geven.
Als je er een band mee krijgt, komen je eigen thema’s spontaan tot leven. Je komt écht in contact met jezelf!

 

Het verloop van een sessie met klankschalen.

Sessies met Tibetaanse klankschalen zijn voor zowel jonge als oudere personen.
Voor zowel denkers, doeners als voelers kunnen veel plezier beleven aan een klank-bad, zolang je er maar voor open-staat!

De sessie kan in een groep gehouden worden, waarbij iedereen ontspannen op een mat in de yourte ligt (max. 10 personen) en gedurende 1 uur  de vibraties van de klankschalen op zich in laat spelen.

Ook is het mogelijk om een individuele massage te ondergaan, waarbij je gekleed op een tafel ligt en je gedurende 3/4 uur vollop van de vibraties van de klankschalenmassage geniet.

Hoe komt het dat deze tonen ons bewustzijn kunnen aanraken?

De geluiden van Tibetaanse klankschalen verspreiden trillingen, die inwerken op ons lichaam maar ook op onze geest.
Klank word je gewaar met heel je lichaam en bij het bespelen van klankschalen is er altijd een reactie, zichtbaar of onzichtbaar.
Het is algemeen bekend dat de klanken van Tibetaanse klankschalen een bewustzijnsverruimend effect kunnen hebben doordat zij inwerken op de Alfagolven van onze hersenen, welke  vibreren bij een toestand van kalmte en meditatie.
Door gewoon te liggen en je over te geven aan de klanken bereik je al een vorm van ontspanning
De klanken nemen je enerzijds mee en anderzijds brengen ze je tot jezelf.
Het proberen om terug te gaan naar de stilte is een innerlijke reis.

De klanken met hun typerende boventonen kunnen energie vrijmaken en die energie laten door-stromen.
Er ontstaat een diepe innerlijke rust, die je in staat stelt om je balans opnieuw in evenwicht te brengen.

Wat zijn de voordelen van een relaxesessie met tibetaanse klankschalen?

Een klankschalen-relaxatie kan je helpen om je volledig te ontspannen en in harmonie te komen met jezelf.
De trillingen die Tibetaanse klankschalen voortbrengen, raken niet alleen het oor, maar beroeren al je zintuigen.
Ze geven een energetische kracht en hebben een ondoorgrondelijke positieve uitwerking op heel je lichaam.
De klankschalen worden gebruikt als:

hulpmiddel om tot rust te komen
instrument om de stilte te beluisteren
manier om contact te maken met jezelf

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Even terug naar eenvoud en harmonie.  Je ziet, voelt, beleeft maar…